About us

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŽIČARA KOTOR - LOVĆEN" PODGORICA, PIB 03410021, sa registrovanim sjedištem na adresi ulica Baku br. 140, Podgorica, Crna Gora

Registracioni broj
51009918

E-MAIL
legal@kotorcablecar.me


TEL
020418090